Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod, zkráceně ČOV, je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. ČOV se nacházejí v těsné blízkosti různých firem a závodů – průmyslových, chemických, potravinářských a zemědělských. V dnešní době už není výjimkou, že menší ČOV můžete vidět i v soukromé sféře. Pořizují si je majitelé domů pro osobní účely k čištění odpadní vody z domácnosti. V každém případě se jedná o velmi dobrou věc, odpadá tím problém spojený se znečištěním životního prostředí.

Odpadní vody z velkých závodů a továren představují pro životní prostředí mnohem větší nebezpečí, proto by ochrana přírody by měla být vždy na prvním místě. To si už spousta majitelů uvědomuje a řešením je pak dobrá a výkonná ČOV. Použití a spotřeba vody roste jak v domácnostech – mytí, sprchování, toaleta, příprava jídla, praní prádla, uklízení, tak také v jiných oblastech průmyslu, zdravotnických, stravovacích, ubytovacích zařízeních, školách, školkách atd. Znečištění životního prostředí odpadními
vodami vede k negativním důsledkům.

Prostředky pro biologické čistění odpadních vod

Nejlepším způsobem čištění odpadních vod je dnes biologické čistění. Jedná se o biochemickou destrukci organických látek rozpuštěných a emulgovaných v odpadních vodách mikroorganismy. Bakterie používají tyto látky jako zdroj výživy a energie pro svou vitální činnost. V procesu dýchání mikroorganismů dochází k oxidaci organických látek a tím k uvolnění energie potřebné pro jejich životní funkce. K tomu, aby v ČOV docházelo k rychlejšímu procesu rozkladu je možné použít různé přípravky. Na trhu se dnes
setkáte s mnoha přípravky. Záleží jen na Vás, který si vyberete, aby byl dobrý a účinný právě pro Vaši ČOV.

My v Arnaku Vám také nabízíme přípravky vhodné pro čistírny odpadních vod. Jedná se o Urychlovač žump – Likvid – urychluje biologické čištění, je vhodný pro domácí ČOV a  nepoškozuje životní prostředí. Dále pak OxyBreak – je určený pro zajištění bezchybného chodu domovních čistíren odpadních vod, omezuje tvorbu zápachu a nepoškozuje životní prostředí.

Se správnými prostředky bude Vaše ČOV fungovat, tak jak má…

Prohlédněte si nabídku přípravků pro ČOV z našeho e-shopu.

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Stpen Září Říjen Listopad Prosinec