Žumpy a septiky

Někteří lidé mají u svého domu, chaty, chalupy či zahradního domku žumpu nebo septik.Tam kde daný objekt stojí a není vybudován kanalizační systém nebo napojení na čističku odpadních vod, je nejlepším řešením právě žumpa. Žumpa musí být odizolovaná a vodotěsná, protože její obsah se nesmí propouštět do okolního prostředí. Je proto umístěna v zemi, obsah
musí být pravidelně kontrolován a vyvážen fekálním vozem. Známe více druhů žump, které se vyrábějí – jednokomorové, dvoukomorové a tříkomorové a v různých objemech. Žumpy, které jsou vícekomorové se využívají jako septik. Jste-li vlastníky nemovitosti, kde není možnost napojení na kanalizaci, tak vybudování žumpy je ideálním řešením jak naložit s odpadními vodami.

Na rozdíl od žumpy je septik o něco dokonalejším řešením. Jedná se o nádrž na částečné čištěníodpadních vod. Nádrž je tříkomorová s odtokem, kde odpadní voda nezůstává. Tříkomorový septik pracuje na základě biomechanického přečistění. V první komoře se usazují ty největší částice, další drobná část splašek se přelévá do druhé komory. Do třetí komory pak přetéká voda, která je z velké části již přečištěna. Pokud je v septiku nedostatek nebo naopak nadbytek bakterií, dochází
k nerovnováze a na povrchu se začne tvořit pěna. Postup rozkládání se zpomaluje a dochází k tomu, že septik začne zapáchat. Septiky se vyrábí z železobetonu nebo plastu. Protože se jedná o vodní dílo, je nutné k jeho výstavbě mít stavební povolení.

Pro žumpy a septiky existují různé přípravky, které jsou přímo určené pro podporu a akceleraci práce přírodních mikroorganismů, které ekologicky likvidují tuhý organický odpad v žumpách. My v Arnaku takové máme a můžete si je u nás na e-shopu koupit. O které přípravky se jedná?

Urychlovač žump – Likvid: je vhodný pro domovní ČOV, urychluje biologické čištění žump a septiků. Nepoškozuje životní prostředí a nepředstavuje žádné nebezpeční pro člověka, zvířata ani rostliny.

SeptiClean: Bio přípravek pro rozklad organických nečistot v septicích, žumpách a odpadních systémech. Výrazně omezuje tvorbu zápachu a obnovuje přírodní proces rozpadu.

Prohlédněte si nabídku přípravků pro žumpy a septiky v našem e-shopu.

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Stpen Září Říjen Listopad Prosinec